SITUL ARHEOLOGIC IBIDA

Sponsori

Finanțatori, susținători și sponsori ai cercetărilor arheologice desfășurate la Ibida (2001-2013):


Ministerul Culturii şi Cultelor
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Römisch-Germanische Komission Frankfurt am Main
Ministero degli Affari Esteri Italia
Rotary Club Iaşi
S.C. Vinuri Dobrogene Tulcea
Giani Alexandrescu (Iași)
John Ely (Department of Anthropology and Sociology, Saint Mary's College of  California, Moraga)
Hristu Caraman (S.C. Hotel „Delta” Tulcea)
Anca şi Vasile Suhov (S.C. Ictionos Tulcea)
Kostas Georgalas (S.C. Klima Invest Bucureşti)
Ion și Aurel Tițoiu (Constanța)

Oldega Operator S.R.L. (Bucuresti)

Besmax Pharma Distribution S.R.L. (Bucuresti)

 

_____

 

Cum puteți deveni membru al Asociației:


Completând o cerere de adeziune și transmițând-o prin poștă împreună cu o copie după documentul de identitate și dovada achitării cotizației anuale (în prezent cotizația este de 120 lei/an).
Cum puteți susține Asociația Ibida:
1.    Prin donaţii, sponsorizări şi subvenţii care pot fi sume de bani, bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare şi alte drepturi, dacă aceste sunt libere de sarcină, în condițiile legii* .

*Facilități fiscale la acordarea unei sponsorizări:
Potrivit Legii 32/1994 a sponsorizării, cu modificările și actualizările ulterioare companiile (contribuabili persoane juridice plătitoare de impozit pe profit) au posibilitatea de a direcționa/acorda prin acțiuni de sponsorizare, acte de mecenat  fără costuri suplimentare fonduri/bunuri/servicii, fără ca fondurile/bunurile direcționate/acordate să reprezinte o cheltuială suplimentară pentru companie. Acestea se scad din impozitul pe profit datorat și achitat la stat, diminuând ulterior și direct sumele ce trebuie achitate statului în contul impozitul pe profit.
Conform art. 21 (4) lit. p) din Codul Fiscal condițiile cumulative pentru a accesa aceasta facilitate fiscală sunt:
- compania trebuie să fi plătitor de impozit pe profit;
- fondurile direcționate trebuie să fie sub cea mai mică dintre următoarele limite:
 3 la mie din cifra de afaceri;
- 20% din impozitul pe profit datorat.
- acțiunile trebuie justificate prin acte juridice (contracte) încheiate potrivit prevederilor legale.

2.    Prin direcționarea cotei de 2% din impozitul pe venit** până la data de 15 mai a anului următor încheierii anului fiscal (sau a unei date ulterioare stabilite de către ANAF), prin completarea unor formulare standard:
-    Formularul 230 pentru cei cu venituri din salarii***;
-    Pct. III din Declarația 200 pentru cei cu venituri din alte surse****.

**Redirecționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv. Formularul este opțional și poate fi completat de orice persoană fizică care obține venituri din salarii și asimilate acestora. Rezultatul este virarea, în contul organizației nonprofit a unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual plătit pentru salariul persoanei respective. Suma respectivă nu reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci este o parte a bugetului de stat care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental.
***completarea Formularului 230:
Contribuabilul își scrie datele de identificare la punctul I, bifează căsuța corespunzătoare la punctul II, scrie suma care revine redirecționării (daca nu o cunoaște, ea va fi ulterior calculata de către organul fiscal), apoi notează datele organizației; punctul III nu se completează; formularul trebuie semnat și datat de către persoana fizică în cauză.
****completarea Declarației 200 se face asemănător la punctul III.
Atenție !!!
1.    Formularele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF (http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare)
Formularul trebuie completat în 2 exemplare (unul pentru organul fiscal și unul pentru persoana în cauză) și depus direct la registratura organului fiscal sau poate fi trimis prin poșta prin scrisoare recomandată, de către contribuabil;
Formularul trebuie însoțit de fișa fiscală a persoanei și copie după actul de identitate a persoanei fizice respective.

Datele de contact pentru Asociație:
Str. Gării Nr. 8, Bloc 4, sc. A, ap. 29,Tulcea 820158, ROMANIA, tel: 0040-240-514564
mail: asociatiaibida@yahoo.com
Cif: 28424146
Cod IBAN:
RON RO 36 RZBR 0000 0600 1788 2859
EUR RO 84 RZBR 0000 0600 1788 2868
USD RO 35 RZBR 0000 0600 1788 2877

Persoane de contact: dr. Mihaela Iacob – președinte (iacobm9@yahoo.com; cell. 0040-723143666; 0040-745134403); av. Lavinia Vizauer – vicepreședinte (lavinia_vizauer@yahoo.com, cell. 0040-740034643).

 


PREZENTARE

Localizare si acces Geografia zonei Istorie Asociatia Ibida Contact Linkuri

ISTORIC

Istoricul cercetarilor Sectoare de cercetare Proiecte de cercetare Bibliografie Bibliografie - documente .PDF Echipa de cercetare

EVENIMENTE

Școala de arheologie Tabăra de arheologie Tabăra de pictură Zilele Cetății Ibida Zilele Cetatii Libida 2015

ARHIVA MEDIA

SPONSORI

TURISM

Mănăstirea Uspenia Mănăstirea Vovidenia Cetatea Argamum Cetatea Enisala Cetatea Histria Orașul Babadag
archaeoheritage