SITUL ARHEOLOGIC IBIDA

Bibliografie

Generala


Pârvan, V. 1912, Ulmetum I. Descoperirile primei campanii de săpături din vara anului 1911, AARMSI 2, 34, p.497 – 607.
Pârvan, V. 1923, Începuturile vieţii romane la Gurile Dunării, Bucureşti.
Pârvan, V. 1924, Nuove considerazioni sul vescovato della Scizia Minore, Rendiconti della Pont. Accad. Rom. di Archeol. 2.
Pârvan, V. 1926, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti.
Barnea, I. 1968, Perioada Dominatului (sec. IV - VII), în Vulpe, R., Barnea, I., Din istoria Dobrogei. II. Romanii la Dunărea de Jos,București.
Suceveanu, Al., Barnea, Al. 1991,  La Dobroudja Roumaine - București.

Specială


Polonic, P.  mss., Raportul asupra cercetărilor din Dobrogea pe linia Caranasuf- Babadag, 11 noiembrie 1897, în Arhiva Gr. Tocilescu; Cetăţi din interiorul Dobrogei, Arhiva P. Polonic, Biblioteca Academiei Române, 5131, f. 38; 43; idem, mss., 7, caiet 4, f. 34 - 36; idem, mss., I, varia f. 153/1.
Moisil, C., 1909, O nouă diplomă militară romană, BCMI 2, 3, p. 113 – 114.
Netzhammer, R., 1909, Aus Rumänien, I, Einsiedeln (traducere: Din România, București, 2010), p. 326-331.
Moisil, C., 1916, Monete şi tezaure monetare, BSNR 12, 27, p. 42, nr. 63.
Netzhammer, R., 1918, Die christlichen Altertümer der Doubruscha, Bucureşti (trad. Antichitățile creștine din Dobrogea, București, 2005), p. 137-140.
Vulpe, R. 1930, În amintirea lui G. G. Mateescu, Analele Dobrogei 11, p. 125.
Ştefan, Gh.  şi colab. 1954, Şantierul arheologic Histria (r. Histria, reg. Constanţa), SCIV 5, 1 - 2, p.110 – 117.
Aricescu, A. 1971, Despre numele antic al aşezării de la Slava Rusă, BMI 40, 3, p.58 – 60.
Barnea, I. 1977, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, Vatican, p. 178-179, 216-217.
Ştefan, Al. S., 1977, Cetatea romană de la Slava Rusă (Libida?). Cercetările aerofotografice şi apărarea patrimoniului arheologic, RMM - MIA, 46. 1, p. 3 - 22.
Doruţiu-Boilă, Em., 1979, Despre localizarea oraşului Libidina (Theopylactos Symocattes, Istorii I, 8), StCl 18, p. 145 – 149.
Doruţiu-Boilă, E. 1980, Inscripţiile din Scythia Minor, V, Capidava – Troemis – Noviodunum, Bucureşti, p. 242-250, nr. 223-232.
Opaiţ, A., Opaiţ, C., Bănică, T. 1990, Complexul monastic paleocreştin de la Slava Rusă, RMI 59,1, p. 18 - 28.
Opaiţ, A., Opaiţ, C., Bănică, T. 1990 (1992), Das ländliche Territorium der Stadt Ibida 2.-7. Jh.) und einige Betrachtungen zum Lebem auf dem land an der Unteren Donau, in Pillinger, R., Pülz, A., Vetters, H. (eds.), Die Schwarzmeerküste in der Spätantike und im frühen Mittelalter, Wien 1992, p.103-112, Tafeln 17-20.
Opaiţ, A., 1991, O săpătură de salvare în oraşul antic Ibida, SCIVA 42, 1 - 2, p. 21 - 56.
Opaiţ, A., Opaiţ, Cristina, Bănică, T. 1990 (1992), Der frühchristliche Komplex von Slava Rusă, in A. Pültz, H. Vetters (eds.), Die Schwartzmerküste in der Spätantike und frühen Mittelalter. Referate des dritten bulgarisch-österreichischen Symposions, Wien 1992, p. 113-122, Tafeln 21-27;
Madgearu, Al., 1999, Few Notes on Two Placenames of Getic Origin in Procopius, De Aedificiis, Thraco-Dacica 20, 1 - 2, p. 309 – 311.

.

2001-2013

Numismatică:
1.Iacob, Mihaela, 2002, La circulation monétaire à Ibida, Scythie Mineure (IVe – Ve siècles), in INCC 2001, Proceedings of the 3rd International Numismatic Congress in Croatia, Pula, october 2001, Pula , p. 61 – 71;
2.Iacob, Mihaela, 2004, Le trésor de solidi romans-byzantins découvert à Ibida (Scythie Mineure), în Simpozion de Numismatică organizat cu ocazia comemorării sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504 - 2004), Chişinău, 2004, p. 75 – 80;
3.Iacob, Mihaela, 2009, La circulation monétaire à (L)Ibida ( Mésie Inférieure) du Ve jusqu’au début du VIIe siécle, in Conference internationale Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century, Krakow, 23 – 26 April. 2007, p. 61-79.
4.Iacob, Mihaela, 2011, Le monete raccontano la storia di una città. Il caso della  polis  Ibida (Moesia Inferiore/Scythia Minore), in Preatti del I Workshop Internazionale di Numismatica „Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto”, Roma 2011, p. 241-247.
5. Custurea, G. 2004-2005, Date noi privind circulația monedei bizantine (sec. VI-VII p.Chr.), Pontica 37-38, p. 491-501, nr. 70-102 și p. 524-525.
6. Custurea, Gabriel 2012, Monede bizantine recent descoperite în Dobrogea (sec. VI-VII p.Chr.), Pontica 45, p. 628-629, nr. 132-154.
7. Iacob, Mihaela, Mateevici, Natalia, Paraschiv, D. 2013, Descoperiri de epocă greacă în zona Slavelor. Documentaţia numismatică şi arheologică, Vladimir Iliescu, Decebal Nedu (eds),  In Memoriam Vasile Lica (sub tipar).
8. Costea, Iuliana, The Ottoman Coins Discovered at Slava Rusa, Tulcea County, (mss)

Paleoantropologie, rit și ritual funerar, inventare funerare
9.Miriţoiu N. & Soficaru, A. D. 2003, Studiul antropologic al osemintelor din cavoul romano-bizantin „Tudorca” de la Slava Rusă (antica Ibida), Peuce, S.N., I (XIV), p. 511-530.
10.Soficaru, A. D. , Miriţoiu, N., Sultana, N. , Gătej, Mihaela,  Constantinescu, M. 2004, Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă (jud. Tulcea), Peuce, S.N., II (XV), p. 329-386.
11.Paraschiv, D., Doboş, A., Popescu, G. 2006, Un mormânt de epocă romană timpurie descoperit la (L)Ibida, in L. Mihãilescu-Bîrliba, O. Bounegru (Eds.), Studia historiae et religionis daco-romanae. In honorem Silvii Sanie, Ed. Academiei Române, Bucureşti, pp. 401-408.
12.Soficaru, A. D. 2007, Propunere pentru o tipologie uniformă a mormintelor romano-bizantine din Dobrogea, Peuce, S. N. V,  p. 297-312.
13.Soficaru, A. D. 2007, Anthropological researches regarding the Roman-Byzantine province, Scythia, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, 43-44, Bucarest, 2006-2007, p. 9-14.
14. Soficaru, A. D. 2012, Populaţia provinciei Scythia în perioada romano-bizantină (sf. sec. III - înc. sec. VII), Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi.
15. Aparaschivei, D. Iacob, Mihaela, Soficaru, A, Paraschiv, D. 2012, Aspects of Everyday Life in Scythia Minor Reflected in Some Funerary Discoveries from Ibida (Slava Rusă, Tulcea County), in Raluca Kogălniceanu, Roxana-Gabriela Curcă, Mihai Gligor, Susan Stratton (eds.), Homines, Funera, Astra. Proceedings of the International Symposium on Funerary Anthropology, Alba Iulia, 5-8 June 2011, Sibiu, BAR International Series 2410, p. 169-182.
16. Rubel, A., Soficaru, A.D. 2012, Infant Burials in Roman Dobrudja. A report of work in progress:The case of Ibida (Slava Rusă), in Raluca Kogălniceanu, Roxana-Gabriela Curcă, Mihai Gligor, Susan Stratton (eds.), Homines, Funera, Astra. Proceedings of the International Symposium on Funerary Anthropology, Alba Iulia, 5-8 June 2011, Sibiu, BAR International Series 2410, p. 163-168.

Ceramică:
17. Paraschiv, D. 2010, La céramique romaine tardive de (L)Ibida (Scythie Mineure, Romanie). Considérations preliminaires, in Santoro S., Pasquinucci, M., Menchelli, S., LRCW 3. III-rd International Conference on Late Roman Coarse Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern Mediterranean, Parma – Pisa, 26 – 30 march 2008, BAR I.S., Oxford 2010, 1001-4.
18. Opaiţ, A., Paraschiv, D. 2012,  Rare amphora finds in the city and territory of (L)Ibida (1st-6th centuries AD).  Part I, in RCRF Acta 42,  Bonn, 113-124.
19. Paraschiv, D. 2013, Amphores d’Heraclée du Pont en Dobroudja, 4th International Congress of Black Sea Antiquities. The Bosphorus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millennium BC – 5 th Century AD), 2009, Proceedings of the Fourth International Congress on Black Sea Antiquities Istanbul, 14th–18th September 2009,(Gocha R. Tsetskhladze et al. eds.), BAR S2517, p. 213-217.
20.Paraschiv, D.  Amphores ouest-pontiques romano-byzantines découvertes à (L)Ibida, LRCW 4. IV-rd International Conference on Late Roman Coarse Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Thessaloniki 2011 (in print).
21. Opaiţ, A., Paraschiv, D. On the wine, olive oil, and fish supply of the countryside in Roman Dobrudja (1st-3rd centuries AD), în L. Buzoianu (ed.), PATABS III. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Actes de la Table Ronde Internationale de Constanţa, 2009 (2014), (sub tipar).
22. Nuţu, G, Mihailescu-Bîrliba, L. 2012,  Early Byzantine Lamps from (L)Ibida.  Province of Scythia. In: I. Motsianos (Ed.), Lighting in Byzantium, Round Table in Thessaloniki, october 2011, BAR IS, Oxford, 2012 (in print).
23. Mocanu, M. 2011, Consideraţii privind ceramica de masă de la (L)Ibida. Studiu de caz. Sectorul Extramuros vest III, Peuce S.N. 9, 2011, p. 225 – 252.
24. Mocanu, M. 2011, Ceramica romană târzie cu decor ştampilat descoperită la (L?)Ibida, Pontica 44, 2011, p. 293 - 310.
25. Mocanu, M. 2012, Late roman Fine Ware with stamped decoration discovered at (?L)ibida (Province of Scythia), RCRFActa, 42, Bonn 2012, p. 107 - 112.
26. Honcu, Șt., Late Roman-Early Byzantine Kitchenware from Ibida-Curtain G and Tower 8, RCRF Acta 43, Bonn, 2014 (sub tipar).

Small finds:
27.Aparaschivei, D., Vasilache, Viorica,  Sandu, I. 2011,  Interdisciplinary Study of Metal Artifacts to Discover the Site Ibida, Romania  în volumul Expoziţiei Europene a Creaţiei şi Inovării-EUROINVENT, Iaşi, 12-14 mai 2011, p. 307-312.
28. Aparaschivei, D., Vasilache, V.,  Sandu, I. 2011, Scientific Investigation on Ancient Jeweles Found in Ibida Site, Romania in International Journal of Conservation Science, 2, 2, April-June 2011, p. 117-126.
29. Aparaschivei, D., Vasilache, V., Sandu, I. 2012, A Study on Specific Archaeometric Characteristics of Garment Accesories Found in the Ibida Site, Romania, in International Journal of Conservation Science, 3, 1, p. 23-32.
30. Aparaschivei, D., Vasilache, V. 2012, Instrumentarul medical şi/sau de cosmetică din Moesia Inferior, in Pontica, 45, p. 279-310.

Cercetări arheologice:
31. Mihăilescu-Bîrliba, L. 2003, Résultats préliminaires des fouilles d’Ibida, secteur Extra-Muros, în Studia Antiqua et Archaeologica, 9, p. 329-336.
32. Doboş, A., Iacob, Mihaela, Paraschiv, D. 2005, Descoperiri paleolitice în nordul Dobrogei, Studii de Preistorie 2, p. 215-9.
33. Aparaschivei, D. 2009, Cercetările arheologice de la (L?)Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea), Sector X (campania 2008) (I), în Arheologia Moldovei, XXXII, p. 167-182.
34. Paraschiv, D, Mocanu, M. 2010, Un édifice publique découvert à (L)Ibida, in M. V. Angelescu, I. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu-Bolindeţ, V. Bottez, Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Cluj-Napoca, p. 537-50.
35. Paraschiv, D., Mocanu, M., Chiriac, C. 2010,  (L)Ibida – precisions stratigraphiques et chronologiques, in V. Atanasov (ed.). The River and the Time, Tutrakan, p. 107-16.


Inscripții:
36. Mihăilescu-Bîrliba, L. Paraschiv, D. 2004, Eine „wiederentdeckung” Inscrift zu Ibida (Moesia Inferior), in G. Németh, I. Piso (eds.), Epigraphica II. Mensa rotunda Dacicae Pannonicaeqve, Hungarian Polis Studies 11, Debrecen, 163-8.
37. Mihăilescu-Bîrliba, L. 2008, Un nouveau diplôme militaire de Mésie Inférieure, Dacia N. S. 51, p. 199-210.
38. Mihăilescu-Bîrliba, L. 2010, Une nouvelle inscription d’Ibida (Slava Rusă, dép. de Tulcea), Pontica 43, 377-385.
39. Mihăilescu-Bîrliba, L. 2011, La cité romaine du Haut-Empire d’Ibida (Mésie Inférieure). Considérations historiques selon le dossier épigraphique, Studia Antiqua et Archaeologica 17, 83-143.
40. Rubel, A. 2008, Eine Besitzemarke aus Moesia Inferior und die römische Militärpräesenz in Ibida (Slava Rusă), Archäologischer Anzeiger, Heft 2,  p. 1-8.

Arheozoologie:
41. Stanc, Simina 2003, Analiza arheozoologică a materialului recoltat în anul 2002. Slava Rusă, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002. A XXXVII-a sesiune naţională de rapoarte arheologice Covasna, , Bucureşti, p. 299-300.    
42.Stanc, Simina 2005, Studiul resturilor faunistice de la Slava Rusă, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, Bucureşti, p. 354, 355, 497, 498.
43.Stanc Simina, 2005, Studiul arheozoologic al materialului prelevat de la Slava Rusă (Baza 3), Peuce, serie nouă II (XV) (2004), Tulcea, p. 311-328.  
44.Bejenaru, Luminiţa, Stanc, Simina 2005, Archaeozoological Characteristics of the Byzantine Period with Reference to Area between the Danube and the Black Sea, în Etnic contacts and cultural exchanges north and west of the Black Sea”, Iaşi, p. 471-479.
45. Stanc, Simina 2006, Relatiile omului cu lumea animala. Arheozoologia secolelor IV-X pentru zonele extracarpatice de est si de sud ale Romaniei, Iasi, 297 p.
46. Stanc, Simina 2008, Analiza arheozoologică a resturilor faunistice din situl de la Slava Rusă, Cronica Cercetărilor arheologice din România – campania anului 2007, București, p. 285-286, 415- 416.                                  
47. Stanc, Simina,  Bejenaru, Luminiţa 2008, Fishing in the territory between the Danube and the Black Sea, in the IV-XVIIth centuries: archaeozoological data, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, s. Biologie animală, LIV, p. 273-277.  
48. Stanc, Simina,  Bejenaru, Luminiţa 2008, Diversity of the Wild Mammals, Hunted in the Medieval Settlements on the Romania`s Territory, Natura Montenegrina, Podgorica, 7(3), p. 337-351 (www.pmcg.co.me/Natura_Montenegrina.html).        
49. Stanc, Simina, Radu, Valentin, Bejenaru, Luminita 2008, Analyse archeozoologique des restes de poissons provenant du site de Slava Rusă (Roumanie) in P. Bearez, S.Grouard, B. Clavel (eds.), Archéologie du poisson. 30 ans d`archeo-ichtyologie au CNRS. XXVIIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes, p. 257-279.    
50. Stanc, Simina, Radu, Valentin,  Bejenaru, Luminița 2008, Analyse archeozoologique des restes de poissons provenant du site de Slava Rusă (Roumanie). In P. Bearez, S.Grouard, B. Clavel (eds.), Archéologie du poisson. 30 ans d`archeo-ichtyologie au CNRS. XXVIIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes, p. 257-279.                                    
51. Stanc, Simina 2009, Arheozoologia primului mileniu d.Hr. pentru teritoriul cuprins între Dunăre şi Marea Neagră, Iaşi, 305 p.
52. Stanc, Simina, Radu, Valentin, Bejenaru, Luminita 2009, Cyprinid fishing in Dobrudja (Romania) from prehistory to the Middle Ages, in D. Makowiecki, S. Hamilton-Dyer, I. Riddler, N. Trzaska-Nartowski & M. Makohonienko (eds.) Fishes - Culture - Environment Through Archaeoichthyology, Ethnography & History, the 15th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group (FRWG), September 3-9, 2009 in Poznan & Torun, Poland, Srodowisko I Kultura (Environment and Culture) vol. 7. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 108-113.
53. Stanc, Simina,  Bejenaru, Luminiţa, Popovici, Mariana 2010, The importance of Bos taurus species (artiodactyla: Bovidae) in paleoeconomy, from prehistory until the middle ages, on the romanian territory, Analele Şt. ale Univ.”Al.I. Cuza” Iaşi, LVI, 219-236. (http://journals.indexcopernicus.com/masterlist)
54. Stanc Simina, Bejenaru Luminița 2012, Economic Role of Pig (Sus scrofa domesticus) in Settlements of Eastern and South-Eastern Romania during the Past Two Millenia, in Interdisciplinarity Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest Congress, 10–11 june 2011, Iasi, Romania, BAR (British Archaeological Reports), Oxford,  p. 107-110.
55. Gorgan, L., Stefan, A., Bejenaru, Luminita,  Cavaleriu, R., Stanc, Simina 2011. Preliminary Study of Molecular Variability for Neolithic Pig (Sus scrofa domesticus) from Romania Using the Cytochrome B. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Sectiunea Genetica si Biologie Moleculara, Tom XII, p. 59-64.
56. Stanc, Simina, Popovici,  Mariana 2012, Morphometric aspects for Sus scrofa domesticus identified in settlements of IVth-Xth centuries from eastern and south-eastern Romania. Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, s. Biologie animală, LVIII, p. 159-166.
57. Stanc, Simina, Bejenaru, Luminița 2013, Animal resources exploited in settlements of the 2nd-7th centuries in the area between Danube and Black Sea: archaeozoological data, Istros, 19 (ERIH B), (sub tipar).

Sticlărie:
58. Boţan, S.  2007, Glass Vessels in Roman Dobroudja. Carsium, Noviodunum and Ibida, în Dialogi Europaei.Socrates Meetings.Proceedings of the 3rd International Conference, Iaşi, 2007, p.39-45.
59. Boţan, S., Chiriac, C. 2011, Some general considerations regarding the discoveries of Roman Glass vessels from (L)Ibida – Slava Rusă (Tulcea County), în Studia Antiqua et Archaeologica, No.XVII, 2011, p. 171-190.
60. Boţan, S., Chiriac C., 2012, Some general considerations regarding the discoveries of Roman Glass vessels from (L)Ibida – Slava Rusă (Tulcea County), în Annuario dell`Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, X-XI, 2008-2009, p. 9-20.
61. Boţan, S.P.,  Mocanu, M. Despre paharele decorate cu „mugur de lotus”(tip Isings 31) descoperite în Dobrogea, Arheologia Moldovei 35, 2012 (sub tipar).

Varia:
62. Paraschiv, D. 2010.  Două ponduri unciale din bronz descoperite la (L)Ibida, Pontica 43,  509-12.
63. Chiriac, C. 2006, The First Byzantine Seal (6th-7th C.) found at Ibida (Slava Rusă, Tulcea County), Etudes Byzantines et post-byzantines, V, 2006, p. 207-210.
64. Paraschiv, D., Iațcu I., The Christian Basilica of Ibida. Elements of Interior Decoration, Arheologia Moldovei 2013, p. 275-290 (sub tipar).
65. Penția, M., Herz, N., Șeclăman, M. 1999, Marble Provenance Study pf Some Roman and Byzantine Artifacts discovered in Northern Dobrudja-Romania în  M. Schvoerer (ed.), Actes du IVeme Conference Internationale ASMOSIA IV,  France, Bordeaux-Tallence, 9-13 octobre 1995,  Archéomateriaux – Marbres et autres roches, Bordeaux 1999, p. 158, Tabel I și Tabel II, nr. 22-24 și 26.

66 Iacob et al. 2002-2013, Slava Rusă -(L)Ibida, Cronica Cercetărilor arheologice din România, București,  (http://www.cimec.ro/Arheologie.html).

PREZENTARE

Localizare si acces Geografia zonei Istorie Asociatia Ibida Contact Linkuri

ISTORIC

Istoricul cercetarilor Sectoare de cercetare Proiecte de cercetare Bibliografie Bibliografie - documente .PDF Echipa de cercetare

EVENIMENTE

Școala de arheologie Tabăra de arheologie Tabăra de pictură Zilele Cetății Ibida Zilele Cetatii Libida 2015

ARHIVA MEDIA

SPONSORI

TURISM

Mănăstirea Uspenia Mănăstirea Vovidenia Cetatea Argamum Cetatea Enisala Cetatea Histria Orașul Babadag
archaeoheritage