SITUL ARHEOLOGIC IBIDA

Proiecte de cercetare

Galerie proiecte

Click pentru vizualizare
(15) imagini in galerie

 

1. Proiectul național: Ibida – cetatea și teritoriul, parte a Programului Național de Cercetare Arheologică Scythia Minor susținut de către Ministerul Culturii


Perioadă de desfășurare: 2001-2025


Finanțare: Ministerul Culturii din România, Consiliul Județean Tulcea (prin ICEM Tulcea), sponsori, alți finanțatori.
Obiectivele proiectului: -  identificarea patrimoniului arheologic din teritoriul cetății Ibida, cartarea, cercetarea și protejarea acestuia;
-    cercetarea sistematică și interdisciplinară a patrimoniului arheologic reperat,  în scopul recreării imaginii de ansamblu asupra locuirii acestei zone în diverse timpuri istorice și a istoriei locale ca parte a istoriei naționale;
-    conservarea primară și restaurarea patrimoniului arheologic mobil și imobil scos la lumină;
-    promovarea patrimoniului arheologic din zonă din punct de vedere științific și cultural pe plan local, național și internațional.
-    organizarea unui Centru de Cercetare cu muzeu de sit.
Instituții implicate și atribuții:
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea (ICEM TL): Instituție organizatoare a cercetării arheologice:
Atribuții:  1. asigură managementul științific și administrativ al sitului;
         2. participă la activitatea de cercetare științifică prin implicarea de  specialiști (cercetători, muzeografi, restauratori);
    3. finanțează  activitatea de cercetare arheologică în limita fondurilor disponibile;  
    4. administrează Baza arheologică a sitului;
    5. asigură paza sitului;
6. asigură conservarea-restaurarea și depozitarea pieselor arheologice descoperite și conservarea primară a monumentelor dezvelite;
7. sprijină publicarea rezultatelor cercetării științifice a sitului, sub formă de studii și monografii;
8. conservă arhiva de șantier, baza de date și fototeca sitului;
9. promovează situl pentru turismul științific și cultural.

 

Instituțiile partenere - atribuții generale:
Institutul de Arheologie Iași (IAI),
Institutul de Arheologie ”V. Pârvan” București (IAB),
Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer” București (IAFRB),
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași – Facultatea de Istorie (UAICII),
Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați – Facultatea de istorie (UDJG),
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași – Facultatea de biologie (UAICBI),
Muzeul Național de Istorie București (MNIR),
Complexul Muzeal ”Moldova” Iași (CMMI):
1.    participă la cercetarea arheologică prin implicarea unui număr de specialiști;
2.    participă la cofinanțarea activităților de cercetare arheologică în limita fondurilor disponibile;
3.    sprijină publicarea rezultatelor cercetării științifice a sitului, sub formă de studii și monografii.
Instituții partenere – atribuții specifice:
IAFRB: asigură prelucrarea științifică și depozitarea materialului paleoantropologic recoltat.
UAICII și UDJG: asigură participarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor  la activitatea de cercetare arheologică, șantierul Ibida constituind pentru aceștia șantier-școală.  
UAICBI: asigură prelucrarea materialului arheozoologic în laboratoarele proprii.  
CMMI: acordă consultanță  de specialitate în domeniul  conservării – restaurării și investigării materialului arheologic prin laboratorul propriu și prin implicarea specialiștilor restauratori-investigatori
 
2. Proiectul internațional: (L)IBIDA. UNA CITTÀ AI CONFINI DELL`IMPERO


Perioadă de derulare: 2013-2021.


Instituții implicate: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea și Università degli Studi di Sassari (Sardegna).
Finanțare: Ministerio degli Affari Esteri, Ministerio dell`Istruzione dell`Università e della Ricerca, Regione Autonoma della Sardegna.

Obiective: participarea echipelor română și italiană la cercetarea interdisciplinară a cetății Ibida și a teritoriului său prin aplicarea unor metode moderne, mai puțin utilizate în arheologia românească: - realizarea unui suport cartografic digital și a unui GIS,
- fotointerpretare a imaginilor fotografice aeriene și satelitare,
- prospecțiuni electromagnetice,
- studii paleoambientale,
- analize ADN.
- valorificarea rezultatelor acestor cercetări prin publicații comune în reviste de specialitate din România și Italia și monografia sitului, organizarea unui colocviu internațional.
Responsabilii proiectului: dr. Mihaela Iacob și dr. Dorel Paraschiv (ICEM TL)
- prof. dr. Alessandro Teatini și prof. dr. Antonio Ibba, (Univesita di Sassari).
Echipa de cercetare românească include cercetători și profesori universitari de la Institutul de Arheologie Iași, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași (Facultatea de Istorie și Facultatea de Biologie),  Institutul de Antropologie ”Fr. Rainer” (București), Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”  București,  Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Muzeul Național de Istorie a României București, Complexul Muzeal Național Iași implicați deja în cercetarea sitului.


Echipa italiană de cercetare și atribuții:
-    Prof. Alessandro Teatini (UniSS) – studii de arhitectură și urbanistică romană;
-    Prof. Antonio Ibba (UniSS) – studii de epigrafie;
-    Prof. Marco Milanese (UniSS) – landscape archeology, GIS, fotointerpretare, prospecțiuni elettromagnetice, arheometria ceramicii;
-    Prof. Salvatore Rubino (UniSS) și Prof. David J. Kelvin (University Health Network, Toronto - Canada) – studii paleopatologice;
-    Prof. Valeria Panizza (UniSS) – studii paleoambientale;
-    Dr. Anna Maria Nieddu (Pontificia Commissione di Archeologia Sacra) arheologie creștină;
-    Prof. Maria Grazia Melis (UniSS) – arheometria ceramicii preistorice și protostorice.
La cercetări vor participa și doctoranzi, masteranzi  și studenți de la universitatea parteneră italiană.
Este primul acord de colaborare științifică în domeniul cercetării arheologice semnat între o instituție din Italia și una din România care are în vedere cercetare unui sit din România.


3. BLACK SEA - UNITY AND DIVERSITY IN THE ROMAN ANTIQUITY


Perioadă de desfășurare: iunie 2013-iunie 2015


Finanțare: UE în cadrul Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”, Priority 3: Supporting cultural and educational initiatives for the establishment of a common cultural environment in the Basin, Measure 3.1 Promoting cultural networking and educational exchange in the Black Sea Basin communities
Beneficiar: Consiliul Județean Tulcea
Parteneri: Archaeological Museum of Thessaloniki (Greece) , Varna Regional History Museum (Bulgaria), Crimean Branch of the Institute of Archaeology, Simferopol (Autonomous Republic of Crimea), Batumi Archaeological Museum (Autonomous Republic of Adjara), Free International University of Moldova (Republic of Moldova), Sinop Special Provincial Administration (Turkey) și parteneri asociați The Eco-Museum Research Institute of Tulcea (Romania), Museum of National History and Archaeology Constanţa (Romania), “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), Ibida Association, Tulcea (Romania), Alpha Mentor Association, Thessaloniki (Greece), Aristotle University of Thessaloniki (Greece), Crimean University of the Humanities (Yalta), National Reserve "Chersonese Tauric”, Sevastopol (Autonomous Republic of Crimea), The Fitzwilliam Museum (Great Britain), University of Bologna (Italy), University of Provence, Aix-Marseille I (France), Yalta Historical-Literary Museum (Autonomous Republic of Crimea), Sinop Archaeology Museum (Turkey).


Obiective: generale:


A. Crearea unei reţele de instituţii ştiinţifice, culturale şi cu funcţie administrativă care să  promoveze, pe termen lung, schimbul de valori ştiinţifice şi culturale în bazinul Mării Negre;
B. Promovarea - integrată şi solidară - a patrimoniului cultural - mobil şi imobil - de epocă romană al regiunilor din bazinul Mării Negre;
C. Conştientizarea şi responsabilizarea  comunităţilor  locale şi a autorităţilor privind necesitatea protejării, conservării şi valorificării patrimoniu lui cultural – moştenire a antichităţii romane.
Obiective specifice:
D. Realizarea unui schimb permanent de experienţă intre  instituţii ştiinţifice, culturale, administrative în domeniul cunoaşterii, protejării şi promovării patrimoniului arheologic prin acţiuni comune;
E. Constituirea unui organism transnaţional – Asociaţia „Center for Roman Archaeological Heritage Studies in the Black Sea” cu acţiune pe termen lung -  pornind de la relevarea moştenirii culturale comune;
F. Evaluarea stării de cunoaştere, protejare  şi promovare a patrimoniului comun vs oportunităţile actuale de valorificare ştiinţifică şi pentru turismul cultural;
G. Evidenţierea  diversităţii culturale a regiunilor in bazinul Mării Negre în epoca romană  ca model de integrare  vs globalizare;
H. Crearea unor intinerarii tematice – de  arheologie romană - în bazinul Mării Negre
G. Consolidarea identităţii regionale, prin acţiuni comune cu implicarea instituţiilor ştiinţifice, culturale, operatori din turismul cultural şi autorităţi locale din bazinul Mării Negre;
I. Diversificarea mijloacelor de prezentare către public a patrimoniului cultural;  
K. Crearea - la tânăra generaţie – a unei atitudini pro patrimonio;
L. Conştientizarea factorilor de decizie în plan administrativ de necesitatea protejării şi valorificării patrimoniului cultural;
M. Crearea unui model de bune practici în protejarea şi promovarea culturală a patrimoniului de epocă romană din zonă circumpontică.

În cadrul proiectului, în anul 2014 pe șantierul Ibida se va organiza o Școală internațională de arheologie.

 

PREZENTARE

Localizare si acces Geografia zonei Istorie Asociatia Ibida Contact Linkuri

ISTORIC

Istoricul cercetarilor Sectoare de cercetare Proiecte de cercetare Bibliografie Bibliografie - documente .PDF Echipa de cercetare

EVENIMENTE

Școala de arheologie Tabăra de arheologie Tabăra de pictură Zilele Cetății Ibida Zilele Cetatii Libida 2015

ARHIVA MEDIA

SPONSORI

TURISM

Mănăstirea Uspenia Mănăstirea Vovidenia Cetatea Argamum Cetatea Enisala Cetatea Histria Orașul Babadag
archaeoheritage