SITUL ARHEOLOGIC IBIDA

Asociatia Ibida

Asociatia Ibida

Click pentru vizualizare
(6) imagini in galerie

 

A fost înființată în aprilie 2011 din inițiativa unor membri ai colectivului de cercetare al sitului „Ibida” și simpatizanți: dr. Mihaela Iacob, dr. Dorel Paraschiv, av. Lavinia Vizauer, dr.Dumitru-Dănuț Apaarschivei, Marian Mocanu, având drept scop: derularea de acţiuni care să vizeze cercetarea, cunoaşterea, promovarea, punerea în valoare şi protejarea patrimoniului arheologic, istoric, etnografic şi peisagistic din judeţul Tulcea.


Asociația are drept obiective şi linii de acţiune:
- efectuarea de cercetări arheologice pe Şantierul Ibida şi in întreaga zonă nord-dobrogeană, sub coordonarea instituţiilor autorizate;
- cercetarea patrimoniului istoric, etnografic şi peisagistic din județul Tulcea;
- promovarea patrimoniului arheologic, istoric, etnografic şi peisagistic din județul Tulcea;
- protejarea patrimoniului arheologic, istoric, etnografic şi peisagistic din județul Tulcea ;
- realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
- organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de marșuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
- dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice, persoane fizice și/sau juridice, organizaţii din țară și străinătate.

Asociația nu dorește să se substituie vreunei instituții sau autorități, ci să coaguleze eforturile – uneori singulare – ale unor persoane, instituții sau autorități locale în efortul de a cerceta, valorifica științific, cultural și turistic moștenirea culturală a județului Tulcea și nu numai.
Asociația poartă numele de Ibida, deoarece a fost gândită de colectivul de cercetare implicat în studiul acestui sit ca urmare a problemelor (agresiuni antropice) cu care siturile din teritoriul cetății Ibida se confruntă încă, în ciuda recunoașterii lor oficiale drept situri de importanță națională.

Acțiuni derulate în perioada 2011-2013:


- inițiator al Proiectului: Patrimoniul cultural mai aproape de noi – în parteneriat cu Liceul de Arte “George Georgescu” Tulcea, Asociația ”Sf. Stelian” București, ICEM Tulcea, edițiile din 2011, 2012, 2013. Asociația a susținut material și logistic sejurul  elevilor participanți la proiect la Slava Rusă și organizarea expozițiilor de prezentare a rezultatelor proiectului
- partener în cadrul Proiectului ”Tulcea 1878-1948: memoria unui oraș” aprilie – noiembrie 2012, proiect inițiat de ICEM Tulcea, finanțat de A.F.C.N. cu parteneri: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Biblioteca Județeană ”N. I. Roman”, Universitatea ”Ovidius” Constanța, Universitatea ”Dunărea de Jos” finalizat printr-o expoziție itinerantă, o bază de date, un simpozion și un volum de copmunicări.
- partener (și cofinațator) al Asociației Comunitatea elenă din Tulcea, în cadrul proiectului ”Invitație la cultura greacă”, 2013, finanțat de primăria Tulcea, cu parteneri: ICEM Tulcea, Muzeul Memorial ”M. Kogălniceanu” Iași, Asociația Dionysos Iași, Arte Café Iași. finalizat prin organizarea a două evenimente: ”Seară de cultură și tradiție elenă” (Iași, octombrie 2013), Comunitatea greacă din Tulcea în imagini, documente și tradiții (Tulcea, 26 noiembrie 2013).
- partener asociat al Consiliului Județean Tulcea în cadrul proiectului ” Black Sea – Unity and Diversity in the Roman  Antiquity ”, iunie 2013-iunie 2015, în cadrul Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”, Priority 3: Supporting cultural and educational initiatives for the establishment of a common cultural environment in the Basin, Measure 3.1 Promoting cultural networking and educational exchange in the Black Sea Basin communities cu parteneri Archaeological Museum of Thessaloniki (Greece) , Varna Regional History Museum (Bulgaria), Crimean Branch of the Institute of Archaeology, Simferopol (Autonomous Republic of Crimea), Batumi Archaeological Museum (Autonomous Republic of Adjara), Free International University of Moldova (Republic of Moldova), Sinop Special Provincial Administration (Turkey) și parteneri asociați The Eco-Museum Research Institute of Tulcea (Romania), Museum of National History and Archaeology Constanţa (Romania), “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), Ibida Association, Tulcea (Romania), Alpha Mentor Association, Thessaloniki (Greece), Aristotle University of Thessaloniki (Greece), Crimean University of the Humanities (Yalta), National Reserve "Chersonese Tauric”, Sevastopol (Autonomous Republic of Crimea), The Fitzwilliam Museum (Great Britain), University of Bologna (Italy), University of Provence, Aix-Marseille I (France), Yalta Historical-Literary Museum (Autonomous Republic of Crimea), Sinop Archaeology Museum (Turkey).
- Asociația s-a implicat și se implică annual, din 2011, în organizarea evenimentelor de popularizare a rezultatelor cercetărilor arheologice de pe situl Ibida-Slava Rusă: Zilele cetății Ibida: 28-29 august 2010, 27-28 august 2011; Porțile deschise la cetatea Ibida 28 august 2012; Ziua Porților deschise la cetatea Ibida, 31 august 2013.
Cum puteți deveni membru al Asociației:
Completând o cerere de adeziune și transmițând-o prin poștă împreună cu o copie după documentul de identitate și dovada achitării cotizației anuale (în prezent cotizația este de 120 lei/an).


Cum puteți susține Asociația Ibida:


1. Prin donaţii, sponsorizări şi subvenţii care pot fi sume de bani, bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare şi alte drepturi, dacă aceste sunt libere de sarcină, în condițiile legii* .

*Facilități fiscale la acordarea unei sponsorizări:


Potrivit Legii 32/1994 a sponsorizării, cu modificările și actualizările ulterioare companiile (contribuabili persoane juridice plătitoare de impozit pe profit) au posibilitatea de a direcționa/acorda prin acțiuni de sponsorizare, acte de mecenat  fără costuri suplimentare fonduri/bunuri/servicii, fără ca fondurile/bunurile direcționate/acordate să reprezinte o cheltuială suplimentară pentru companie. Acestea se scad din impozitul pe profit datorat și achitat la stat, diminuând ulterior și direct sumele ce trebuie achitate statului în contul impozitul pe profit.
Conform art. 21 (4) lit. p) din Codul Fiscal condițiile cumulative pentru a accesa aceasta facilitate fiscală sunt:
- compania trebuie să fi plătitor de impozit pe profit;
- fondurile direcționate trebuie să fie sub cea mai mică dintre următoarele limite:
 3 la mie din cifra de afaceri;
- 20% din impozitul pe profit datorat.
- acțiunile trebuie justificate prin acte juridice (contracte) încheiate potrivit prevederilor legale.

2. Prin direcționarea cotei de 2% din impozitul pe venit** până la data de 15 mai a anului următor încheierii anului fiscal (sau a unei date ulterioare stabilite de către ANAF), prin completarea unor formulare standard:
-    Formularul 230 pentru cei cu venituri din salarii***;
-    Pct. III din Declarația 200 pentru cei cu venituri din alte surse****.

**Redirecționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv. Formularul este opțional și poate fi completat de orice persoană fizică care obține venituri din salarii și asimilate acestora. Rezultatul este virarea, în contul organizației nonprofit a unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual plătit pentru salariul persoanei respective. Suma respectivă nu reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci este o parte a bugetului de stat care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental.
***completarea Formularului 230:
Contribuabilul își scrie datele de identificare la punctul I, bifează căsuța corespunzătoare la punctul II, scrie suma care revine redirecționării (daca nu o cunoaște, ea va fi ulterior calculata de către organul fiscal), apoi notează datele organizației; punctul III nu se completează; formularul trebuie semnat și datat de către persoana fizică în cauză.
****completarea Declarației 200 se face asemănător la punctul III.


Atenție!!!


1. Formularele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF (http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare)
Formularul trebuie completat în 2 exemplare (unul pentru organul fiscal și unul pentru persoana în cauză) și depus direct la registratura organului fiscal sau poate fi trimis prin poșta prin scrisoare recomandată, de către contribuabil;
Formularul trebuie însoțit de fișa fiscală a persoanei și copie după actul de identitate a persoanei fizice respective.

Datele de contact pentru Asociație:
Str. Gării Nr. 8, Bloc 4, sc. A, ap. 29,Tulcea 820158, ROMANIA, tel: 0040-240-514564
mail: asociatiaibida@yahoo.com
Cif: 28424146
Cod IBAN:
RON RO 02 BACX 0000000609622001
EUR RO 72 BACX 0000000609622002
USD RO 45 BACX 0000000609622003

Persoane de contact: dr. Mihaela Iacob – președinte (iacobm9@yahoo.com; cell. 0040-723143666; 0040-745134403); av. Lavinia Vizauer – vicepreședinte (lavinia_vizauer@yahoo.com, cell. 0040-740034643).

PREZENTARE

Localizare si acces Geografia zonei Istorie Asociatia Ibida Contact Linkuri

ISTORIC

Istoricul cercetarilor Sectoare de cercetare Proiecte de cercetare Bibliografie Bibliografie - documente .PDF Echipa de cercetare

EVENIMENTE

Școala de arheologie Tabăra de arheologie Tabăra de pictură Zilele Cetății Ibida Zilele Cetatii Libida 2015

ARHIVA MEDIA

SPONSORI

TURISM

Mănăstirea Uspenia Mănăstirea Vovidenia Cetatea Argamum Cetatea Enisala Cetatea Histria Orașul Babadag
archaeoheritage