SITUL ARHEOLOGIC IBIDA

Sectoare de cercetare

SECTOARE de CERCETARE: COLECTIV -  RESPONSABILITĂȚI – REZULTATE:

 

Turn 8 si Curtina G

Click pentru vizualizare
(7) imagini in galerie

 

1. Sector Curtina G și turnul 8 (2001-2012), responsabil sector: dr. Dorel Paraschiv; colectiv: dr. Costel Chiriac, Marian Mocanu, Sever Boțan:
Rezultate: 1. a fost cercetat un tronson al zidului de incintă cu mai multe faze de construcţie şi refacere; o secţiune trasată perpendicular pe incintă – intra muros și extra muros,  a permis stabilirea stratigrafiei  în această zonă şi a dus la dezvelirea unor segmente  de ziduri ale unor edificii din sec. IV-VI, a unui mormânt în amforă, a unui cuptor de sticlărie şi a canalizării antice; în extra muros au fost evidenţiate urme ale câtorva construcţii de perioadă romană timpurie (sec. I-II p.Chr.) dezafectate la construirea incintei şi au fost cercetate mai multe morminte romane târzii. A fost cercetat Turnul 8: au fost obţinute clarificări stratigrafice în zona extra muros: stabilirea fazelor de construcţie şi reparaţie ale incintei şi turnului; sondajele practicate până la steril (-5,50 m faţă de punctul 0) au permis observarea celor 2 faze de construcţie a turnului – cu funcționarea acestuia în etapa a doua ca ”turn în turn” – şi a celor trei nivele de călcare de epocă romană timpurie, respectiv a celor patru de epocă romano-bizantină.

 

(7) imagini in galerie

 

2. Sector Poarta de Vest (2001-2003), responsabil sector: dr. Mihaela Iacob; colectiv: dr. V.H. Baumann (2001-2002); dr. Dan Aparaschivei (2002-2003).
Rezultate: a fost scos la lumină un tronson al incintei  cuprins între Turnul 2 și Turnul 3 și au fost dezvelite - parțial - cele două turnuri; a fost cercetată o parte a unui edificiu intra muros dezafectat la un moment dat, când se construiește podul și se amenajează malul stâng al cursului de apă care străbătea – intrând prin acest punct – cetatea. Incinta, construită în perioada tetrarhiei, a fost refăcută  după atacul kutrigurilor, când a fost construit și podul – din care au fost puse în evidență 4 pile de susținere și  pila cu scara de acces; tot după acest moment au fost  ridicate şi cele două bastioane pe laturile de nord, respectiv sud, ale turnurilor 2 şi 3; două depozite monetare asigură datarea în timp a acestor intervenții constructive.

 

(6) imagini in galerie

 

3. Sector Curtina X (2007-2013), responsabil sector: dr. Dan Aparaschivei.
Rezultate: identificarea parcursului incintei romano-bizantine în acest sector de incidență între incinta cetății de pe valea Slavei și fortificația-anexă,  punerea în evidenţă a tehnicilor constructive: sistemul de acces – cu trepte – către partea înaltă a cetății, anulat într-o a doua fază constructivă prin îngroșarea incintei; dezvelirea – parțială – a unui sector de locuire intra muros și a unui depozit de chiupuri.

 

(8) imagini in galerie

 

4. Sector Turnul 10 (2007-2013), responsabil sector: prof. univ. dr. Lucrețiu Mihăilescu-Bîrliba, colectiv: dr. Alexandru Rubel, dr. Andrei Soficaru.
Rezultate: cercetarea interiorului turnului cu evidenţierea a două nivele de distrugere – primul post Constantin cel Mare, al doilea din timpul lui Justinianus I; sondarea, până la steril, a laturii de nord, exterioare, a turnului; scoaterea la lumină a sectorului de locuire intra muros din zona turnului; cercetarea – parțială – a șanțului cu depuneri de oase umane din fața turnului.

 

(10) imagini in galerie

 

5. Necropola romano-bizantină I (2001-2013); responsabil cercetare: dr. A. Soficaru; colectiv: dr. Nicolae Mirițoiu; dr. Mihaela Iacob, dr. George Nuțu, Alina Neagu.
Rezultate: au fost investigate mai multe sectoare: SI, NV I, NV II: cca 200 de morminte cercetate și analizate antropologic aparținând uneia dintre cele mai mari necropole de această perioadă din Dobrogea; identificarea a cel puțin două orizonturi de înmormântare și a tipurilor de construcție funerară.

 

(7) imagini in galerie

 

6. Cavoul „TUDORCA” (2001); colectiv:  dr.  Nicolae Mirițoiu, dr. Mihaela Iacob, dr. Dorel Paraschiv, dr. Andrei Soficaru.
Rezultate: cercetarea interiorului cavoului, studierea și publicarea materialului osteologic și a celui arheologic descoperit.

 

Necropola medievala

Click pentru vizualizare
(2) imagini in galerie

 

7. Necropola medievală (2006, 2010-2012), colectiv: dr. Alexandru Rubel, Iuliana Costea, Alina Neagu.
Rezultate: identificarea  spațiului afectat de necropolă, cercetarea a cca 20 de morminte.

 

(5) imagini in galerie

 

8. Extra Muros VEST I, II (2002-2004), colectiv: prof. univ. dr. Lucrețiu Mihăilescu-Bîrliba, dr. George Nuțu
Rezultate:  studierea a două nuclee de locuire aflate la cca.1,5 km vest de cetate care au funcţionat după primul sfert al sec. IV p.Chr. până la sfârşitul domniei lui Valens (378 p.Chr.).


9. Extra Muros VEST III (2006-2007), responsabil: dr. Dorel Paraschiv
Rezultate: O secţiune (20 x 2 m, adâncime maximă 5,25 m), realizată în anii 2006-2007 la aproximativ 300 m vest de incintă, a permis surprinderea straturilor succesive de sedimente arheologice provenite din cetate, datate în sec. IV-V p.Chr.


10. Extra Muros NORD (2005-2006): responsabil: prof.univ. dr. Lucrețiu Mihăilescu-Bîrliba
Rezultate: a fost identificată o  altă zonă de producţie artizanală  (sticlă?) şi comercială, la nord de turnurile 10 – 12, funcţională la începutul sec. IV până la începutul sec. V p.Chr.

 

(3) imagini in galerie

 

11. Sector P (2003-2006): responsabil: dr. Adrian Doboș
Rezultate: identificarea unei arii locuite în mai multe etape istorice: paleolitic, eneolitic, Hallsttat, Latène și a necropolei  romane romane timpurii.

 

(2) imagini in galerie

 

12. Punctul „FÂNTÂNA SEACĂ” (2006-2007; 2009, 2012-2013), responsabil: dr. George Nuțu, colectiv:  dr. Lucian Munteanu, dr. Andrei Opaiț, Alina Neagu, Ștefan Honcu. Rezultate:  identificarea, la aproximativ 2,5 km nord de cetate, a unei întinse așezări rurale de cca 3-4 ha, din care au fost cercetate două edificii cu funcții agrare (peste 20 de chiupuri) și un edificiu cu funcție de locuință.

 

(2) imagini in galerie

 

13. Punctul ”DONCA” (2005, 2010, 2011-2013), colectiv: dr. Dorel Paraschiv, Natalia Mateevici, Lucian Muneanu, Iuliana Costea, Georgică Costea.
Rezultate:  cercetarea  - prin sondaje de control – a așezării elenistice (sec. IV-II a.Chr.)  situate la 2 km sud de cetatea romană, pe dealul Donca, în vecinătatea Mănăstirii Vovidenia.
    
Cercetările arheologice preventive realizate cu prilejul derulării investiției “ADUCŢIUNE APĂ SAT SLAVA RUSĂ” (2008), au fost realizate de un colectiv format din: dr. Dorel Paraschiv, George Nuțu, Marian Mocanu și s-au concentrat asupra câtorva puncte:

 

Edificiul cu thermae

Click pentru vizualizare
(1) imagini in galerie

 

14. T18 - Curtina P - Edificiul cu thermae (dr. George Nuțu):
Rezultate : Edificiul cu thermae a fost construit în prima jumătate a sec. VI p. Chr. (Justinianus 527-565) a fundamentis, în acelaşi timp cu o refacere a incintei; a reparaţie a edificiului a avut loc în timpul lui Mauricius Tiberius. Au fost descoperite trei bazine (I-III), de formă semicirculară alungită (potcoavă), hypocaustum-ul, praefurnium-ul.

 

(1) imagini in galerie

 

15. Edificiul I – intra muros (dr. George Nuțu)
Rezultate:  A fost surprins un colţ al unui edificiu de mari dimensiuni cu pereţi din blochete de piatră legate cu mortar, pavat cu dale de cărămidă, ce a funcţionat în sec. IV-V.

PREZENTARE

Localizare si acces Geografia zonei Istorie Asociatia Ibida Contact Linkuri

ISTORIC

Istoricul cercetarilor Sectoare de cercetare Proiecte de cercetare Bibliografie Bibliografie - documente .PDF Echipa de cercetare

EVENIMENTE

Școala de arheologie Tabăra de arheologie Tabăra de pictură Zilele Cetății Ibida Zilele Cetatii Libida 2015

ARHIVA MEDIA

SPONSORI

TURISM

Mănăstirea Uspenia Mănăstirea Vovidenia Cetatea Argamum Cetatea Enisala Cetatea Histria Orașul Babadag
archaeoheritage